diumenge, 27 de novembre de 2011

XI Congrés d'Escoles Catòliques (2011.11.26 )


Sota el lema "El lideratge educatiu, motor del canvi", prop de 1.500 representants d'institucions titulars i responsables de centres educatius han participat en el XI Congrés d'Escoles Catòliques, celebrat a Madrid els dies 24, 25 i 26 de novembre. El Congrés ha tingut també un ampli seguiment a les xarxes socials i per Internet. La síntesi del treball realitzat queda reflectida en les conclusions del congrés que la FEDAC fa seves:
CONCLUSIONS:
1a) La transformació de l'educació no és una utopia, sinó que es constata ja en els nous requeriments d'ensenyament i aprenentatge, més centrats en l'alumne, en els nous models organitzatius, més horitzontals, participatius i col·laboratius, en els indicadors de avaluació nacionals i internacionals, etc. La FEDAC no només constata aquesta evidència, sinó que adoptarà una actitud emprenedora. Tenim l'obligació de adequar-nos a la nova realitat dels nostres alumnes i contribuir a que l'educació d'avui prepari per a la societat de demà.

2a) En aquesta línia la nostra oferta educativa cristiana ha d'impulsar un canvi de paradigma en l'educació de la fe i en la dimensió espiritual, el que exigeix ​​educadors amb fe i amb competència espiritual, és a dir, amb la llibertat dels Fills de Déu i amb el compromís de "guanyar la vida" per als altres, de manera que ajudin els alumnes a assumir el seu projecte de vida donant prioritat a les necessitats de l'altre. El nostre lideratge educatiu ha de ser un lideratge acollidor, profètic i transformador.

3a) Les maneres d'organització verticals estan donant pas a nous models de lideratge, de govern, de treball i de presa de decisions més descentralitzats i col·lectius, per enfortir la identitat i implicació institucional. Són fruits d'una revolució "glocal", on l'aprenentatge ha de concebre des de la globalitat, on es pensa en global i actua en local i viceversa, per evitar els perills de l'aïllament, la fragmentació, l'autosuficiència o la uniformitat.

4a) Els alumnes de les nostres aules estan canviant fruit, en part, de les seves experiències amb la tecnologia. En la mesura que els alumnes estan més urgits per un futur més interactiu i autònom, la pedagogia conservadora es fa menys efectiva. Per això, l'educació necessita una nova pedagogia capaç d'orientar el quefer professional docent cap a les necessitats i interessos dels alumnes. La mateixa tecnologia que introdueix canvis en educació ens proporcionarà les eines per implementar noves formes d'aprenentatge més efectives i reals.

5a) En temps de crisi l'educació és clau. Avui hi ha un cert consens internacional al voltant dels factors que podrien millorar la qualitat del sistema educatiu: l'autonomia escolar, l'enfortiment i impuls del lideratge en els centres educatius; l'avaluació dels docents com a mecanisme de diagnòstic per al suport i millora de la seva capacitació professional, i un canvi curricular que redefineixi què s'espera que els alumnes hagin après en acabar l'ensenyament obligatori. Cadascun d'aquests elements es converteix en imprescindible per a les escoles compromeses amb el canvi, i per això es necessita més finançament, més personal educatiu i més recursos.

6a) La revolució social-media necessita d'un model pedagògic que inclogui noves dimensions com les xarxes socials, una tecnologia més flexible i col·laborativa tot, al servei d'un projecte educatiu que aposti per les intel·ligències múltiples, la personalització de l'aprenentatge, models cooperatius i metodologies proactives. La FEDAC ha d’apostar per fer realitat aquest model, per una escola que redefineixi els seus fins i possibiliti que tots els alumnes desenvolupin el seu propi projecte vital d'aprenentatge.

 
7a) Per aconseguir aquests canvis de paradigma cal una concepció nova del lideratge. Els equips directius dels centres necessiten passar d'un rol marcat per la gestió, cap a un lideratge que il·lusioni, que sàpiga afrontar nous reptes, que defineixi objectius i que involucri tots els agents en el Projecte Educatiu del Centre. Per això, la FEDAC seguirà insistint en la importància de la selecció, formació, desenvolupament professional, acompanyament i entrenament dels equips directius dels seus centres.

8a) La FEDAC ha apostat des d’un principi i seguirà apostant per incorporar valors fonamentals de la fe cristiana com a part nuclear dels seus centres. Per la recuperació del "valor de ser mestre" tenint a Jesús, el Mestre, com a referent vital, com a mediador i intèrpret, facilitant la construcció de l'ésser humà de forma integral.

9a) Finalment, en l'actual panorama polític és important escometre la millora educativa des d'una òptica global que eviti la fragmentació i les solucions parcials i aïllades, i impliqui tots els sectors de la societat. Segueix sent urgent i necessari consolidar el Pacte Educatiu amb un ampli consens que ens centri en el veritablement important: l'alumne i la seva educació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Digues la teva: