dijous, 8 de desembre de 2011

wi-fi sí, wi-fi no. Estarem atents.


El nostre entorn ja no és natural, la majoria dels quins esteu llegint aquest article no viviu en medi ambient natural, la humanitat des que es va començar a avorrir per l'abundància d'aliments que li portava l'agricultura i la ramaderia, es va veure capaç de dominar la natura. Des de llavors l'humanitat ha anat introduint infinitat de novetats tècniques en el seu entorn. Algunes eficients, fins i tot efectives, però també moltes de nocives.

En l'actualitat, una d'aquestes novetats està afectant molt a les escoles, les noves tecnologies. Últimament s'està posant sobre la taula els efectes que poden provocar els camps electromagnètics artificials que ja han arribar també en alguns espais escolars. 

Primer de tot hem de dir que aquesta "novetat" no ho és. En els últims temps s'ha produït un espectacular augment del fons electromagnètic, originat per línies de transport elèctric, transformadors, antenes emissores de telefonia, ràdio i televisió, radars, aparells elèctrics, telèfons mòbils, telèfons sense fil, electrodomèstics, etc, donant lloc a el que podem anomenar: contaminació electromagnètica. Ens trobem sotmesos constantment a radiacions artificials de forma indiscriminada. Aquesta exposició succeeix tant en els habitatges com en el lloc de treball i fins i tot en carrers, parcs i també, ara més que mai en alguns espais de les escoles.

L'augment desenfrenat de focus emissors de contaminació electromagnètica (línies d'alta tensió i de distribució elèctrica en general, estacions de transformació, electrodomèstics, vies de transport electrificades, emissores de telefonia mòbil, ràdio i televisió, radars, etc.) ha afegit nous factors de risc per a la salut de les actuals generacions i per a les futures, que des de l'àmbit escolar haurem d'analitzar de manera seria i efectiva per prendre a mesura que es vagin estenen els aparells wi-fi es pugui controlar al màxim el seu nivell d'afectació a la salut dels alumnes.

No hem d'amagar el cap a sota l'ala, però tampoc hem de crear una alarma social d'un fet que s'està investigant. De moment crec que la millor proposta és la que s'ha adoptat als nostres centres: Prioritzar en tots els lloc on sigui possible la connexió física i en les aules on sigui imprescindible la implantació d'una xarxa WI-FI que sigui amb els aparells de la màxima qualitat. 

Per informar-se més:Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Digues la teva: